12. Ilosanoman sisäistäminen

Elääkö ilosanoma sinussa niin, että voit käytännön tilanteissa tuoda sitä esiin myös muille? Onko Jumalan armo ja rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa todellisuutta sinun omalla kohdallasi? Sanoman on päästävä tulemaan sydämen tasolla tutuksi. Nämä asiat tulee ymmärtää, ei ainoastaan pään järjellä vaan myös sydämen ymmärryksellä. Se ei riitä, että osaat vaan heittää samoja sanontoja ihmisille. He voivat…

1. Lähetyskäsky

”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen…” (Mark.16:15) Tämän käskyn Herra Jeesus antoi opetuslapsilleen viimeisten toimintaohjeidensa mukana, ennen kuin hänet otettiin ylös taivaaseen. Hänen opetuslapsensa lähtivät ja menivät kaikkeen maailmaan tavoittamaan ihmisiä pelastukseen. Heille ei oltu luvattu helppoa tietä. He tulisivat…